Foto Jan H. Bos Goes Zeeland startersdag Bevelanden zeeland business 041

Startersdag Bevelanden

Startersdag Beveland

Startersdag Bevelanden

De startersdagen die Zeeland Business organiseert in samenwerking met de Rabobanken in Zeeland kunnen zich verheugen op een steeds groter wordende populariteit.
Ditmaal heeft een recordaantal van ruim 180 belangstellenden de startersdag voor de regio de Bevelanden bij het CIOS te Goes bezocht.
De Bevelandse gemeenten Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal en Borsele waren van de partij om hun medewerking te verlenen en de deelnemers de weg te wijzen binnen de gemeentelijke organisaties.

Opening

Marc Volleman, de dagvoorzitter deze bijeenkomst, heette iedereen van harte welkom.
Vervolgens richtten ook Marc Raas namens de Rabobank en Derk Alssema het woord tot de aanwezigen. Deze laatste, in zijn hoedanigheid van wethouder te Goes, gaf het startschot door de Startersmarkt officieel voor geopend te verklaren.

Startersmarkt

Op de Startersmarkt kan men zich oriënteren op verschillende terreinen waarmee een beginnend bedrijf in aanraking komt. Het starten met een uitkering, waar kom je mee in aanraking op het gebied van de belastingen, waarom je een goed ondernemersplan moet maken, het zijn enkele van de onderwerpen die de standhouders toelichten.
De vele stands van verschillende organisaties en bedrijven waar de starter met zijn vragen terecht kan werden druk bezocht. De aanwezige deskundigen konden de vele vragen direct beantwoorden, en er zijn ook vervolg afspraken gemaakt om dieper op de materie in te kunnen gaan.
Door de variatie is er voor iedereen binnen de doelgroep interessante en leerzame informatie voorhanden.

Seminars

De bezoekers konden twee seminars volgen op deze avond.
Tijdens de eerste sessie moest men een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

Rabobank - Een goed ondernemersplan
All Insure - Ondernemerschap
RGR Financial Services - De administratie
BBIE - Merkregistratie

Tijdens de tweede sessie kon gekozen worden uit:

Het Financiële Huis - Verzekeren van financiële risico's
Jenny Crone - De ondernemersfactor
Kamer van Koophandel - Algemene informatie over ondernemen
Belastingdienst - De belastingen

Power Sessions

Met twee Power Sessions is de bijeenkomst afgesloten.
Nancy Fredriks wees namens Delta op het belang van de aanwezigheid op het internet.
Maurice van den Hemel van All Insure ging in op het belang van de elevator pitch. Iemand in pakweg drie korte zinnen kunnen vertellen wie je bent, wat je doet, en wat je voor de ander kunt betekenen.

Netwerken

De sprekers hadden allen aan het begin van de bijeenkomst al gewezen op het belang van het uitwisselen van ervaringen en het onderling delen van opgedane kennis. Het netwerken is gedurende de gehele avond dan ook druk beoefend.
Veel van de aanwezigen hebben nieuwe contacten opgedaan en de eerste stappen gezet om een succesvol netwerk op te bouwen.

Doelgroep Startersdagen

De startersdagen die Zeeland Business organiseert, kenmerken zich door het ondersteunende karakter voor de beginnende ondernemer.
Samen met de Rabobanken in Zeeland worden 3 à 4 maal per jaar op verschillende Zeeuwse locaties bijeenkomsten georganiseerd.
Deze dagen zijn ideaal voor mensen die overwegen een eigen bedrijf op te starten, voor hen die in het proces van de voorbereiding zitten, en voor de ondernemer die in de eerste jaren bezig is met een eigen bedrijf.
Bovendien kan men zich aansluiten bij het Startersnetwerk. Het perfecte event om kennis en ervaring uit te wisselen, en nieuwe contacten aan het eigen netwerk toe te voegen.

Locatie: CIOS - Goes

Organisatie: Zeeland Business - Goes

Ondersteuning: Omnium - Goes

Fotografie: Foto Jan H. Bos - Goes

Tags: No tags

Comments are closed.