Het DISC model

Het DISC instrument is een persoonlijkheidsanalyse. DISC geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie.

Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.

De 4 persoonlijkheidsstijlen

DISC staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.
DISC model
Typerend voor mensen met een hoge D-stijl:

 • stellen zich onafhankelijk op
 • zijn besluitvaardig en doelgericht
 • zijn gericht op resultaten en uitdagingen
 • gaan confrontaties niet uit de weg

Typerend voor mensen met een hoge I-stijl:

 • praten graag
 • zijn enthousiast en optimistisch
 • kennen veel mensen en maken makkelijk contact
 • staan graag in het middelpunt van de belangstelling

Typerend voor mensen met een hoge S-stijl:

 • zorgen ervoor dat ieder het naar zijn zin heeft
 • maken graag zaken af
 • brengen harmonie en stabiliteit in het team
 • werken graag in teamverband

 

Typerend voor mensen met een hoge C-stijl:

 • zijn grondig en nauwgezet met details
 • houden zich graag aan de regels
 • volgen de procedures of schrijven ze zelf
 • zijn diplomatiek in de omgang en zijn analytisch denkers

Het is belangrijk hierbij op te merken dat deze vier stijlen in iedere persoonlijkheidsstructuur aanwezig zijn, echter bijna altijd in verschillende intensiteit.

Gebruik van DISC

Het DISC instrument kan met name worden gebruikt voor:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Teamontwikkeling en teambuilding
 • Leiderschapstrainingen
 • Werving & Selectie
 • Partnerschap
 • Profielrapporten

Kennis en analyse van het DISC model biedt de mogelijkheid om uzelf, medewerkers, collega’s, partner en klanten beter te begrijpen. Hierdoor kunt u beter aansluiten op ieders persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen of verminderen, verschillen in anderen beter waarderen en bouwen aan onderling vertrouwen. De kracht van het DISC-instrument zit hem in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen. DISC is een instrument dat wereldwijd wordt gebruikt en dus bij internationaal opererende bedrijven kan worden toegepast.

Wat levert DISC op?

 • betere onderlinge communicatie
 • diepgaand inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl
 • conflicten oplossen of voorkomen
 • onderlinge verschillen te waarderen
 • positiever en effectiever samenwerken

De ontwikkeling van DISC

Het DISC-instrument is een psychometrische en hoog gevalideerde gedragstest gebaseerd op het werk van William Marston ‘The Emotions of Normal People’. De gedragspsycholoog John G. Geier vertaalde deze inzichten in een persoonlijkheidsprofiel dat in meer dan 50 landen verspreid, wetenschappelijk onderbouwd en steeds verder verbeterd wordt. DISC heeft een wetenschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis van meer dan 90 jaar en is in de afgelopen 25 jaar door miljoenen mensen wereldwijd gedaan.

Ken je eigen valkuilen

Hieronder staan de eigenschappen van de vier profielen.
Links de sterke kanten die bij een profiel horen. Rechts hoe dit bij anderen kan overkomen in een gesprek.

D-stijl: Dominant (direct en taakgericht)

Extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.

Sterken Valkuilen
Avontuurlijk Risicovol
Assertief Agressief en fel
Autonoom Egocentrisch en egoïstisch
Beslisser en neemt de leiding Autoritair, commanderend, bazig
Besluitvaardig Dictatoriaal
Concurrerend Wedijverend
Confronterend Kwetsend, Intolerant, kort lontje
Direct, zegt waar het op staat Tactloos en brutaal
Daadkrachtig Drammerig
Dominant Veeleisend
Doelgericht Tunnelvisie
Doortastend Brutaal
Durver Overmoedig
Gedreven en gericht op uitdagingen Ongeduldig
Ondernemend en avontuurlijk Overmoedig en roekeloos
Prestatie en resultaatgericht Over lijken gaan
Snel Ongeduldig
Strijdlustig Aanvallend
Vasthoudend Drammerig
Zelfverzekerd Arrogant

I-stijl: Interactief (direct en mensgericht)

Extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.

Sterkten Valkuilen
Aanwezig Opdringerig
Charmant Joviaal
Communicatief Geen ruimte geven aan anderen
Creatief Chaotisch
Energiek Druk
Enthousiast, in voor nieuwe ideeën Impulsief
Expressief en geanimeerd Aanwezig, uitbundig
Impulsief Snel afgeleid, ongestructureerd, ongeremd en chaotisch
Interactief en inspirerend Overheersend
Hartelijk Klef, overdreven
Levendig Druk
Ongedwongen Lui
Optimistisch en positief Onrealistisch
Overtuigend Demonstratief
Spontaan Impulsief
Spraakzaam Spraakwaterval, slecht luisterend
Uitbundig Erg aanwezig
Vriendelijk Gemaakt
Vertrouwend Naïef
Vrolijk Manisch

S-stijl: Stabiel (indirect en mensgericht)

Introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamspeler, harmonie, gesloten.

Sterken Valkuilen
Aanpasbaar Grenzeloos
Begripvol Goedpraten
Behulpzaam Bemoeizuchtig
Bescheiden Onzichtbaar
Betrouwbaar Saai
Dienstbaar Onderdanig
Geduldig Traag
Genuanceerd Geen stelling innemen
Gevoelig Overgevoelig
Goede luisteraar Weinig woorden
Harmonieus Conflict vermijdend
Loyaal Afhankelijk
Oprecht Te eerlijk
Relaxed Afwachtend en passief
Rustig Gesloten
Stabiel en evenwichtig Behoudend
Teamspeler Onopvallend
Vriendelijk en welwillend Te welwillend
Zorgzaam Wegcijferen

C-stijl: Consciëntieus (indirect en taakgericht)

Introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Sterkten Valkuilen
Analytisch Gevoelsarm
Consciëntieus Procedureel, alles volgens de regeltjes doen
Detaillistisch Mierenneuken
Bedachtzaam Afstandelijk
Diplomatiek Risicomijdend
Feitelijk Gevoelloos
Formeel Gesloten
Gedisciplineerd Dwang neurotisch
Gestructureerd Star
Kritisch Over kritisch, pietluttig
Logisch Onpersoonlijk en afstandelijk
Nauwkeurig en gedetailleerd Perfectionistisch
Objectief Defensief
Ordenend Star
Perfectionistisch De lat te hoog leggen
Precies en gedetailleerd Pietluttig
Systematisch Onpersoonlijk en procedureel
Weloverwogend Besluiteloos

Maak hier je eigen DISC test.  Ook de uitslag is gratis af te lezen.