Algemene Leden Vergadering OCG

Algemene Leden Vergadering OCG

Algemene Leden Vergadering OCG

Het Ondernemers Contact Goes heeft haar jaarlijkse Algemene Leden vergadering gehouden.
De bijeenkomst vond ditmaal plaatst in de recent geheel vernieuwde vestiging van groothandel de Sligro.

Na ontvangst werden de officiële handelingen verricht die tijdens een ALV gebruikelijk zijn. Ook zijn de plannen voor het komende jaar voorgelegd aan de aanwezige leden.
Nadat de voorzitter de vergadering had gesloten, gaf vestigingsdirecteur Lennart de Looff een presentatie over de Sligro, gevolgd door een rondleiding langs alle producten en artikelen.

Tijdens het netwerken is het walking dinner gestart waarbij vijf verschillende gerechten zijn gepresenteerd.
In groepen werden de buffets van achtereenvolgens de Sligro, De 3 Gerookte Biggetjes, De Vierlinden, De Keuken van Denise en De Kluizenaer bezocht.
Het diner is afgesloten met een spectaculair dessertbuffet.

Zeeland Business bij Schoudee in Wemeldinge

Netwerken bij Schoudee in Wemeldinge

Netwerken bij Schoudee in Wemeldinge

In april was Zeeland Business te gast bij Schoudee in Wemeldinge.
Zo’n honderd bezoekers werden in de geheel vernieuwde en volledig verbouwde accommodatie van Schoudee ontvangen voor de derde netwerkbijeenkomst in 2016.

Schoudee

Na een grondige verbouwing is sinds april het nieuwe Schoudee heropend.
De boerderij heeft een ware metamorfose ondergaan.
Men kan er nu niet alleen terecht voor een party- of trouwfeest, Schoudee voorziet ook in verschillende vergaderarrangementen.
Tevens is er een brasserie aan de boerenschuur gebouwd, waar men de lunch of het diner kan nuttigen.

Boerderij Schoudee is dagelijks geopend vanaf 11:00 uur. (tot juni ma. en di. gesloten)
Op het grote terras is het heerlijk toeven en er is voor de kinderen voorzien in allerlei speel- en klimtoestellen. Een luchttrampoline is de grote trekpleister voor de kids.

Sprekers

Na de opening door dagvoorzitter Bert van Leerdam kwamen verschillende sprekers aan het woord die ook ditmaal weer interessante onderwerpen bespraken.
Martin Gunst vertelde e.e.a. over het vernieuwde Schoudee en gaf een toelichting op het diner, dat deze avond uit maar liefst zeven gangen bestond.

Nadat Nancy Frederiks een toelichting had gegeven over de introductie van de E-Boulevard door Zeelandnet was het de beurt aan Marco van Dijke.
Hij ging in op de ontwikkelingen van het MKB in Wemeldinge en sprak over de evenementen die voor het komend seizoen in Wemeldinge op het programma staan.

Hierna werd door Fred Buijs namens BNV Mobility het autogebruik door de ondernemer aan de kaak gesteld. Bewust gebruik en anders denken over mobiliteit kan extra rendement opleveren.
Een Eye-opener voor velen. Volgens Buijs kan er goed verdient worden als doordacht gebruik wordt gemaakt van de auto.

Als laatste gastspreker nam Tim Gulinski het woord. Hij besprak hoe opdrachtgevers en zzp-ers per 1 mei te maken krijgen met het vervallen van de VAR.
Zijn advies luidt om toch vooral gebruik te maken van één van de modelovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de belastingdienst. In voorkomende gevallen kan de belastingdienst om goedkeuring van een eigen overeenkomst worden gevraagd.
De nieuwe wetgeving zal volgens Gulinski de komende jaren nog regelmatig aangepast moeten worden.

Netwerken

Fred Krautwurst was na lange tijd weer aanwezig om het netwerken te begeleiden.
Ditmaal werd het DISC-model gehanteerd. Hiervoor moesten de deelnemers eerst een vragenlijst beantwoorden, waarmee een persoonlijk profiel kan worden bepaald.
Deze persoonlijke eigenschappen helpen bij het bepalen hoe een gesprek kan worden gevoerd.
Met enige ervaring kan ook de persoonlijkheidstijl van de gesprekspartner worden ingeschat, zodat de benadering hierop kan worden aangepast.
DISC staat voor dominant, invloedrijk, stabiel en concentieus.
Na uitleg door Fred is deze voor velen nieuwe benadering in de praktijk toegepast.

Voor wie meer wilt weten over DISC is een extra pagina toegevoegd.
Je kunt hier ook je eigen profiel bepalen aan de hand van een vragenlijst. (deze link staat helemaal onderaan de extra pagina)

Organisatie: Zeeland Business – Goes

Locatie: Schoudee – Wemeldinge

E-Boulevard: Zeelandnet – Kamperland

Vereniging MKB Wemeldinge: MKB Wemeldinge – Wemeldinge

Oplossingen voor mobiliteit: BNV Mobility – Breda

Van VAR naar DBA: DRV Accountants – Goes

Fotografie: Foto Jan H. Bos – Goes

Food Expo Zeeland

Food Expo in Zeelandhallen

Food Expo Zeeland

De beurs Food Expo Zeeland in de Zeelandhallen te Goes is ontstaan nadat LMG Exibitions aankondigde dat de Horecabeurs in Zeeland dit jaar verplaatst zou worden naar september. Hiervoor werden twee redenen aangevoerd.
Ten eerste worden twee van de drie hallen op dit moment gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Hierdoor is de ruimte die aan de exposanten kon worden toegewezen bijna gehalveerd.
Bovendien heeft LMG de ambitie om de Horecabeurs uit te breiden met een gedeelte voor recreatieondernemers.
De maand september zou een goede oplossing zijn, omdat de recreatieondernemers dan het afgelopen seizoen evalueren en de Zeelandhallen zijn dan waarschijnlijk weer helemaal vrij.

Overleg

Maar voor de leveranciers aan de horecabranche is de periode voor de aanvang van het toeristische seizoen juist erg belangrijk.
Ook Food Lab Zeeland, een initiatief van Scalda, wilde graag dat de beurs in maart doorgang zou vinden.
Dus gingen Food Lab Zeeland en horecagroothandel VHC Kreko Groep in overleg met LMG.
Dat grootschalig niet altijd beter betekent, wordt bewezen door de uitkomst van de onderlinge gesprekken.

Positieve oplossing

Food Expo Zeeland heeft nu zijn eerste editie gekregen. Weliswaar een kleinschaligere beurs, maar effectief waren er nog altijd zo’n 150 exposanten.
Er is op een zeer creatieve manier omgegaan met minder beschikbare vierkante meters en de uitwerking is geweldig.
Food Expo Zeeland is intiem, gezellig en een heeft fantastische uitstraling door deze opzet.
De nadruk ligt op eten, etenswaren en de bereiding van gerechten. De formule is enigszins aangepast en dus anders dan bij de volledige bezetting van een horecabeurs.
Misschien dat met het schuiven van wat punten en komma’s beide evenementen recht van bestaan hebben, en in de toekomst als twee aparte beurzen georganiseerd kunnen worden.

Straten met marktkramen

Enkele wandelpaden zijn omgevormd tot straten waarlangs marktkramen zijn geplaatst. Een zeer goed alternatief voor de geijkte beursstands die normaliter de boventoon voeren.
Veel exposanten die gespecialiseerde producten aanbieden hebben hier een passende ruimte gevonden om hun waar aan te prijzen en te demonstreren.
Zo zijn er kramen met worsten, broodspecialiteiten, sauzen, kazen, drankjes en allerhande andere etenswaren te vinden.

Door het feit dat je direct langs de uitgestalde producten loopt, en niet eerst de stand van de exposant in hoeft te gaan, wordt een drempel weggenomen.
De presentatie lijkt op deze manier een stuk informeler en dat komt ten goede aan het beoogde resultaat. Veel bezoekers stoppen spontaan om te proeven en om informatie te vragen.

Kookwedstrijden

Food Lab Zeeland is een samenwerkingsverband tussen vmbo- en mbo-scholen die horecaonderwijs aanbieden en het horecabedrijfsleven.
De doelstelling van de organisatie is om de kwaliteit van de Zeeuwse horeca te verbeteren.
Tijdens dit evenement was men vertegenwoordigd met een wedstrijdplein, demokeukens en het Food Lab Zeeland netwerkpaviljoen.

Naast kookdemonstraties zijn er verschillende wedstrijden georganiseerd. Maar liefst 5 trofeeën moesten uitgereikt worden.
Het koken, oestersteken en het gastheerschap kwamen aan de orde.
De onderlinge strijd werd door de aanwezigen op de voet gevolgd, en de juryleden hadden de moeilijke taak om de winnaars aan te wijzen.

Het netwerkplein heeft goed gefunctioneerd. Men heeft ideeën opgedaan, ervaringen uitgewisseld en elkaar geïnspireerd om er het komend seizoen weer creatief tegenaan te gaan.
Een regelmatig optreden van Lace heeft het geheel van een passend muzikaal tintje voorzien.

Een succesvolle beurs

In eerste instantie kan worden gesproken van een succesvol initiatief, dat door omstandigheden ontstaan is.
Er was gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe producten die fabrikanten en leveranciers voor de aanvang van het zomerseizoen op de markt brengen.
Ook leveranciers van apparatuur en voor de horeca gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven waren vertegenwoordigd.
Voor de leerlingen die een toekomst in de horeca nastreven, is het een uiterst leerzame ervaring geweest.
Veel bezoekers kijken, na het geven van een vette duim omhoog, al uit naar volgend jaar.
Of de beurs in deze vorm volgende edities krijgt, zal na een evaluatie duidelijk moeten worden.

Organisatie: LMG Exibitions – Goes

Horecawedstrijden: Food Lab Zeeland – Middelburg

Locatie: Zeelandhallen – Goes

Fotografie: Jan H. Bos – Goes

bio base europe training center netwerkbijeenkomst van Zeeland Business BioBase De Kromme Watergang

Bio Base Europe Training Center Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst Bio Base Europe Training Center

De netwerkbijeenkomst in het Bio Base Europe Training Center kende  het thema Beperkingen? Topprestaties!
Tijdens deze avond, georganiseerd in samenwerking met “Aan de slag in Zeeland”, kwam aan de orde waarom het Zeeuwse bedrijfsleven zich in moet zetten om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen.
Ruim 150 geïnteresseerden bezochten het Bio Base Europe Trainingcenter te Terneuzen om kennis over het onderwerp op te doen, en hierover tijdens de drie geprogrammeerde netwerksessies van gedachten te wisselen.

Opening

Dagvoorzitter Marco van Dorst gaf uitleg over het verdere verloop van de avond, waarna André van der Reest, voorzitter van de Zeeuwse Werkkamer, een eerste inleiding gaf over het thema en de avond officieel opende.
De maatschappelijke opgave voor het bedrijfsleven en de overheid om in Zeeland in 2015 en 2016 samen 440 extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking, vloeit voort uit het in 2013 gesloten Sociaal akkoord.
Dit aantal banen is nog niet bereikt. Daarom zijn bijeenkomsten als deze netwerkbijeenkomst van Zeeland Business ideaal om te praten over de mogelijkheden die er zijn om samen met de Zeeuwse bedrijven en organisaties de doelstelling te realiseren.
Veel werkgevers zijn onvoldoende bekend met de materie. Door het geven van voorlichting, en tijdens het netwerken persoonlijke gesprekken te voeren en ervaringen uit te wisselen, kunnen twijfelende partijen snel over de streep getrokken worden.

Pitches

Na de opening van de bijeenkomst gaven vier kandidaten samen met hun buddy’s een pitch, waarin zij hun persoonlijke situatie toelichtten en hun capaciteiten kenbaar maakten.
Deze open sollicitaties, die opvielen door duidelijkheid en originaliteit, werden alle vier goed ontvangen door de aanwezigen.
De eerste positieve resultaten werden in de loop van de avond al geboekt.

Forum

Een forum bestaande uit vier van de workshopleiders ging vervolgens in op de juridische kant van de zaak. Ook de praktische ervaringen, met het in een onderneming plaatsen van arbeidskrachten met een beperking, kwamen aan bod.
De forumleden waren het er over eens dat de werkgevers in Zeeland, de afspraken uit het sociaal akkoord (2013) over het creëren van de extra banen zullen halen.
Zeker wanneer bijeenkomsten zoals op deze avond in het Bio Base Europe Training Center helpen om de beeldvorming over de doelgroep in een juister daglicht te stellen. Het werken met arbeidskrachten die een beperking hebben, wordt vaak als een obstakel gezien.

Dit is onterecht. Deze werknemers hebben allemaal hun individuele capaciteiten die zorgen voor een toegevoegde waarde binnen een organisatie. Het is een kwestie van een goede match.
Het Werkgevers Servicepunt (WSP) en het UWV zijn behulpzaam bij het vinden van de juiste mensen door kosteloos een inclusieve arbeidsanalyse uit te voeren voor de werkgevers. Er wordt dan bepaald waar in de organisatie een werkplek gecreëerd kan worden en wat de effecten hiervan zijn.
Zo kan bijvoorbeeld een hoger opgeleide werknemer die assistentie krijgt, zich meer op zijn kerntaken richten. Dit verhoogt de productiviteit.

De Kromme Watergang

De avondmaaltijd is op een netwerkbijeenkomst van Zeeland Business altijd een belangrijke factor.
Ditmaal was de verwevenheid tussen het diner en het thema groter dan ooit.

Edwin Vinke en zijn team stonden garant voor de bereiding van het eten. En voor deze avond kreeg hij steun van een heel team harde werkers dat was samengesteld door “Aan de slag in Zeeland”.
De bezoekers aan de bijeenkomst kregen als het ware een praktijkdemonstratie, waaruit bleek wat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor hen kunnen betekenen.
Tijdens drie netwerksessies, verspreid over de avond, werd de maaltijd door hen geserveerd. Ook bij de bereiding en de opmaak van de gerechten werden veel van de werkzaamheden door de tijdelijke assistenten uitgevoerd.
Geen van de aanwezigen had ook maar iets aan te merken op de kwaliteit en de uitvoering van de dienstverlening. Het is allemaal vlekkeloos verlopen.

Workshops

Om 20:00 uur startten vijf workshops.

Wet banenafspraken: regels in vogelvlucht en de oplossing. Door Toine Witters
Werkgevers met meer dan 50 medewerkers delen hun praktijkervaringen. Door Yvonne de Bas
Werkgevers met minder dan 50 medewerkers delen hun praktijkervaringen. Door André Schillemans
Meet and Great: Maak kennis met de doelgroep. Door Ester de Callafon
Medewerkers met een beperking: de normaalste zaak. Door Hans Willem Croll

Na beëindiging van de workshops konden de aanwezigen weer plaats nemen aan de tafels, om te nogmaals te genieten van enkele gerechten van Vinke en zijn brigade.

De praktijkervaring van Edwin Vinke

Edwin Vinke ging in het auditorium het gesprek aan met Marco van Dorst en gaf zijn visie over het werken met mensen met een arbeidsbeperking.
Deze laatste uitdrukking ziet hij anders. Het gaat niet om een beperking, het zijn mensen die op een andere manier werken.
Dat vraagt de werkgever om een iets andere benadering dan hij gewend is. Meer is het niet.

Hij was zeer te spreken over de samenwerking tussen zijn eigen keukenbrigade en de medewerkers die “Aan de slag in Zeeland” had geselecteerd.
Twee dagen heeft hij met hen samengewerkt. De dag voor het diner zijn alle voorbereidende werkzaamheden verricht. Hiervan werd een korte filmimpressie “Mise en Place” vertoond.
En natuurlijk op deze avond, waar alle aanwezigen getuige waren van de manier waarop Edwin leiding gaf en hoe er gewerkt is.

Wat hem met name was opgevallen was de motivering van de mensen. Ook hun manier van werken en het plezier wat zij hadden in het uitvoeren van de werkzaamheden zijn een positieve ervaring.
Om tot een succes te komen is een strak werkschema vereist. Er moeten goede en duidelijke instructies gegeven worden. En tot slot moet goed op de uitvoering gelet worden. Zo nu en dan moet er natuurlijk bijgestuurd worden.
Maar dit was een eenmalig project van twee dagen. Er is geen mogelijkheid geweest om de mensen in te werken. En als je dat in ogenschouw neemt is het resultaat ongelooflijk goed.
Edwin Vinke heeft de samenwerking als zeer aangenaam ervaren. Met als resultaat dat één van zijn tijdelijke werknemers spontaan een stageplek bij de Kromme Watergang is aangeboden.

Eye opener

Nadat de deelnemers aan de avond het voortreffelijke nagerecht hadden genuttigd, is onder het genot van een drankje nog een tijd nagesproken over de vele onderwerpen die tijdens deze thema avond aan de orde zijn geweest.
Voor velen heeft deze succesvolle netwerkbijeenkomst in het Bio Base Europe Training Center het effect van een ware eye opener gehad.

Organisatie: Zeeland Business – Goes

Mede organisator: Aan de slag in Zeeland

Diner: De Kromme Watergang / Edwin Vinke – Hoofdplaat

Fotografie: Foto Jan H. Bos – Goes

Paniek in Goes

Paniek in Goes. Waar zijn de klanten?

Paniek in Goes

Er heerst paniek in Goes. Nadat eerst V&D struikelde en vervolgens het moederbedrijf van Perry Sport en Aktie Sport failliet is verklaard, is een deel van de ondernemers in de Goese binnenstad zeer bezorgd.
En terecht, want dit is een slechte zaak. Deze negatieve trend speelt al een tijd en het eind is nog lang niet in zicht.

Differentiatie

Zeeland is een halve stad met z’n paar honderdduizend inwoners, die over een zeer uitgestrekt gebied wonen.
De concurrentie uit Brabant, België en Rotterdam is heftig voor Goes.
Zoals een winkelier zei: “Het lijkt wel of ze tegenwoordig in Vlissingen en Middelburg de A58 oprijden en Goes voorbij stuiven.”

Toch doet Goes het met het aanbod helemaal zo slecht nog niet. Er staan prachtige winkels in de binnenstad. Maar dat is niet genoeg.
De kleine winkelier moet terug. Er moet veel meer verschil komen tussen al die binnensteden.
Tot voor kort werd gesteld dat de winkelketens de publiekstrekkers waren. Draai dat maar om, de unieke winkels maken het verschil.

De consument mist het kleine snoepwinkeltje, de delicatessenzaak en de notenbar.
Winkeltjes die zich richten op een nichemarkt. Modelbouw, woonaccessoires, een gespecialiseerde stripwinkel en vinyl.
Allemaal winkels die met de hoge huren geen bestaansrecht hebben. De producten zouden te duur worden.

In het pand van V&D zou een mooie overdekte markt ondergebracht kunnen worden. Met alleen verse etenswaren en hieraan gerelateerde producten.
Niet zo’n commerciële tent als de markthal in Rotterdam. Maar zoals je ze in Zuid Europa tegenkomt simpel, eenvoudig.
Waar niet de entourage, maar de uitgestalde producten voor de beleving zorgen. Kleuren en geuren.
Verse vis, vlees, groenten, koffie en thee, kruiden, bloemen en planten, vleeswaren, wijn van het vat, brood, etc.

Oorzaken

Verschillende oorzaken worden aangehaald als reden voor de malaise in de binnenstad.
De gemeente doet het verkeerd. Collega winkeliers doen het ook al niet goed.
De parkeertarieven moeten omlaag of helemaal afgeschaft worden.
En vooral het internet wordt steeds weer als de grootste schuldige aangewezen.
Met name dit laatste is grote onzin. Ruim 90% van alle aankopen wordt nog steeds in de winkels gedaan.

Natuurlijk is er van alles aan te merken op het gemeentelijke beleid. En dat menig winkelier maar een beetje aanmoddert is ook niet goed.
Webwinkels concurreren. Maar 7% omzetverlies kan de oorzaak niet zijn voor de huidige malaise in de binnenstad,
Het zijn randverschijnselen. Als de winkelier het goed doet in zijn winkel, hoeft hij hier niet wakker van te liggen.
Wat niet wil zeggen dat er niets moet worden aangepast. Iedere verbetering is een versterking en alle beetjes helpen.

De kern van het probleem

De kern van het probleem is van geheel andere aard. En dat is wel zeer verontrustend.
De consument heeft veel te weinig geld om te besteden, en de lasten voor de winkelier zijn veel te hoog.
Dat het door die combinatie fout gaat, laat zich raden. Je lost het niet even snel op.

Minder winkelpanden

Sommigen vinden dat er teveel winkelpanden zijn. Ook dat is onzin.
Die panden zijn bezet geweest, dus we spreken over een tijdelijk verschijnsel.
Er hebben altijd panden leeg gestaan, nu duurt het langer voor er een huurder gevonden is.
Zolang het economisch slecht gaat en de huurprijzen zo extreem hoog zijn, zal dit zo blijven.

De winkelketens vallen om. Op die vrijgekomen  plekken moeten de leuke, unieke winkels komen.
Dan worden de binnensteden weer aantrekkelijk en is het voor mensen van buitenaf leuk om eens in Goes te komen kijken.

Het zou dom zijn om het winkelbestand te verkleinen. Daardoor houd je de huurprijzen hoog en die moeten juist sterk dalen.
Door lage huren krijgen veel meer mensen de kans om te ondernemen en een leuk winkeltje te starten.
Er staan een hoop mensen met goede ideeën, te trappelen van ongeduld om iets leuks op te starten.
Als de economie dan echt aantrekt en de consument kan weer besteden, kan je over de koppen lopen in Goes.

Eigenaren, projectontwikkelaars en gemeenten hebben veel baat bij de veel te hoog gewaardeerde panden. Tot, zoals nu gebeurt, de wal het schip keert.
Dit is geen probleem van de gemeente Goes, dit speelt landelijk.
Het zal een harde noot zijn die gekraakt moet worden, maar er is geen andere oplossing. De waarden van de panden moeten afgewaardeerd worden.
Als dit te lang doorsuddert gaat er nog veel meer kapot. Dan raken er nog veel meer partijen in paniek.
Zoals de gepensioneerde winkelier. Die dacht dat zijn pand een goede oudedagsvoorziening was en ineens geen huur meer ontvangt.

Gesprek

Er komt nu een gesprek tussen ondernemers en gemeente.
Derk Alssema, wethouder in Goes, wil een nieuw actieplan in het leven roepen om het tij te keren.
Ook wil hij dat er nieuwe ondernemers gescout worden om zich in Goes te vestigen.
Gezien de situatie zal dit laatste een hele kluif worden.

Beleidsmatig en op facilitair gebied kan de gemeente wat zaken regelen, maar de effecten daarvan zijn voor dit probleem onvoldoende.
Samenwerking tussen de verschillende winkels is goed en onderling de problemen bespreken kan zeker geen kwaad.
Dit roept de vraag op waarom dergelijke gesprekken niet regelmatig plaats vinden. Er bestaan verschillende platforms waar dit had moeten gebeuren.
OOG, Echt Goes, Goes is Goes, er is een binnenstadmanager bij de gemeente werkzaam. Kennelijk functioneert het allemaal niet geweldig.

Maar zolang de consument geen geld heeft om in de winkels uit te geven, zal er niet zoveel veranderen.
Paniek moeten we niet hebben. Het hoofd koel houden en waar mogelijk bijsturen.
Vriendelijk blijven tegen de klant, zorgen voor een goede kwaliteit en service, en zorgen dat het personeel productkennis heeft en klantvriendelijk is.
Ook daar ontbreekt het nog wel eens aan.

P.S. Zet eens een gezamenlijke actie op om de Zeeuws Vlaming hier naar toe te krijgen. Niet wachten op een dag dat de tunnel tolvrij is. Doe het zelf.
Als men in totaal € 100,- in Goes besteedt, krijgt men de tunnelkosten vergoed. Dat werkt beter dan 10% korting geven.
Een kwestie van beleving.

Locatie: Gemeente Goes

Winkeliersvereniging: OOG – Goes

Fotografie: Foto Jan H. Bos – Goes

 

Goes binnenstad Jamin

Voorlopig geen Jamin in Goes

Een kwestie van goed plannen.

Twee winkels, één Jamin in Goes en één in Middelburg. Een atelier in Kortgene en een studie afronden in de marketing en communicatie. En dan is er ook nog zoiets als een privéleven.
Op de vraag hoe ze het allemaal aan elkaar knoopt, geeft ze lachend als antwoord dat ze ook nog alleenstaande ouder is.
Het atelier wordt hobbymatig bestierd, Jolanda Hugens is zelf niet actief bezig met de verkoop. En er staan nog veel schilderijen die maar half af zijn, misschien dat er nu ruimte komt om hier tijd aan te besteden.
Het was druk, maar het is een kwestie van goed plannen. Dan lukt er veel. Jolanda Hugens had gedurende 13 jaar één of meerdere winkels, èn veel andere activiteiten.

Financieel niet haalbaar

In 2014 werd Jamin in Middelburg verkocht, zodat de focus op Goes kwam te liggen. Het had het keerpunt moeten zijn. Maar inmiddels is ook deze zaak gesloten.
Het is financieel niet meer haalbaar om een dergelijke winkel uit te baten. De kosten stijgen de pan uit en de omzet daalde de afgelopen jaren zienderogen.
In goed overleg met het moederconcern is besloten om de activiteiten te staken. Er zijn voor Jolanda geen financiële of juridische consequenties verbonden aan het stoppen met de winkel. Jamin heeft met respect en begrip voor de situatie gehandeld.
Natuurlijk heeft het concern geprobeerd om een andere geïnteresseerde voor de winkel te vinden, maar men heeft deze zoektocht uiteindelijk gestaakt. Voorlopig moet Goes het zonder winkel van Jamin doen.

De terugval van de binnenstad in Goes

Ze heeft het zien gebeuren, de terugval in de binnenstad van Goes. De afgelopen jaren bezochten steeds minder mensen de winkelstraten.
De dinsdag en de zaterdag waren altijd hele drukke topdagen. Daar is niet veel van over. Zelfs al lopen er mensen in de straten, in de winkels is het bizar stil.

Op de vrijdagmiddag waren er altijd veel scholieren in de stad. Die kwamen het begin van het weekend vieren. Natuurlijk ging dit laatste ook gepaard met de nodige snoepaankopen.
Het invoeren van de wet op het verbod van de verkoop van alcohol onder de 18, is één van de oorzaken voor een stille vrijdagmiddag. Veel scholieren bleven hierna weg uit de Goese binnenstad, ook de niet drinkers.
Zo kan de invoering van een wet die op zich goed bedoeld is, ongewild vergaande bijwerkingen hebben.

Ook het parkeerbeleid van de gemeente krijgt veel commentaar. Als je een paar uur gaat winkelen en je moet een tientje betalen, is er geen geld meer voor die reep chocolade of een paar ijsjes.
En als je vijf minuten te laat bent en een prent van dik zestig euro onder de ruitenwisser vindt, heb je Goes de komende tijd wel gezien.

Voor andere winkels werkt het ook zo. Geen kettinkje voor dochterlief of dat nieuwe stripboek voor de zoon. En ook geen drankje op het terras.
Je merkt het direct op parkeergeld vrije dagen. Er lopen veel meer mensen in de stad en de omzet is hoger.

Een lege portemonaie

De consument heeft door de bezuinigingen van de overheid behoorlijk moeten inleveren.
Ook de verhogingen van de lokale belastingen tikken er behoorlijk in.
Een groot deel van de bevolking heeft geen extra geld meer om uit te geven. Het budget gaat op aan de vaste lasten en eten.
Gevolg? Lege winkelstraten. Waarom zou je jezelf verlustigen aan mooie en leuke producten die je toch niet kan kopen?

Webwinkels

Natuurlijk hebben ook de webwinkels een negatieve invloed. Maar die invloed is zeer beperkt en zeker niet van doorslaggevend belang.
Nog geen 10% van alle aankopen in de retail worden via internet gerealiseerd. Dan wordt dus nog steeds 90% van de bestedingen in de winkels gedaan.

Bovendien zijn er maar zeer weinig fysieke winkels met een webshop, waar de internetverkopen goed lopen.
Je kunt niet iedereen vergelijken met Sunweb, Zalando, Bol.com, Cool Blue, O’Moda, Kamera Expres, en nog een paar hoogvliegers. Dat zijn uitzonderingen.

Jamin heeft ook een webshop. Dat werkt niet goed, het is een concurrent van de filiaalhouders. De winkels van Jamin hebben niets aan de internetverkopen. Het kostte mij omzet, zegt Jolanda.
Er zijn meer formules en merken die volgens dit principe werken. Zij zetten hiermee het verkoopkanaal van de fysieke winkels extra onder druk.

Samenwerking

Ze heeft wel eens aan collega’s gevraagd hoe het met hun winkel ging. Of zij ook last hadden van terugval in de omzet. Vaak werd dan ontkennend geantwoord.
Het bracht twijfels bij Jolanda, lag het dan aan haar? Maar ze gelooft hen niet, velen kijken de andere kant op en willen niet erkennen dat het zo slecht gaat.
Dat is volgens haar niet goed, want dan kan je samen ook niets ondernemen om het tij te keren. En die samenwerking is juist nù zo hard nodig.

Straatbeeld

Veel leuke winkeltjes, die een hoop klanten naar de stad trokken, zijn verdwenen.
Huurprijzen die tussen de vijftig- en de honderdduizend euro liggen, dat hou je niet vol. Duizenden euro’s aan gemeentelijke lasten en wat te denken van de personeelskosten.

Je loopt het vuur uit je sloffen. Een winkelier maakt veel meer uren dan de gebruikelijke 40 per week. En dat allemaal om veel geld te verdienen voor anderen.
De huur voor winkel van Jolanda was meer dan tachtigduizend euro per jaar. Daarvoor moeten heel veel ijsjes, zuurstokken en chocolaatjes over de toonbank gaan.

Hoe moet je als kleine winkelier een leuk assortiment samenstellen en aanbieden tegen een aantrekkelijke prijs. Het maakt niet uit in welke branche je zit. Dat gaat gewoon niet meer.
Alleen de winkels die heel groot kunnen inkopen, kunnen leveren tegen aantrekkelijke prijzen met een acceptabele marge.
En zelfs dan. Ook daar vallen vele lege plekken in het straatbeeld, omdat men het niet volhoud.

De kleine middenstander is grotendeels vervangen door franchisers. Dat geeft een veel te eentonig straatbeeld.
Het onderscheid tussen de winkelcentra in de steden is helemaal vervaagd.
Als in de Langeviele in Middelburg dezelfde winkels zitten als hier in de Lange Kerkstraat, waarom zouden de mensen uit Middelburg dan in Goes komen winkelen. En omgekeerd.

Vroeger was dat anders, de verschillende winkelcentra hadden een eigen karakter. Zelfs Vlissingen en Terneuzen deden het goed.
Toen was het leuk om eens in een andere stad te kijken. Je liet je verrassen.

Kijk eens naar Domburg, wat een beleving.
Allemaal lokale middenstanders met hun eigen identiteit. Geen winkelketen te bekennen. Je kunt er over de koppen lopen.

Iedereen verliest

Het zijn veel verschillende factoren waardoor de malaise in de binnensteden toe slaat.
En uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers.

De gemeenten gebruikten de middenstand als melkkoe. Maar er zijn steeds minder koeien, dus de opbrengsten dalen snel en sterk.
Ook de grote winkelketens vallen om. De consument wil beleving in de winkelcentra en deze ketens dragen daar niet toe bij.
De starter bedenkt zich wel twee maal voor hij zich in het wespennest van de huidige kosten voor een leuk winkeltje stort. Dus die broodnodige variatie in het winkelbestand komt er niet.
De projectontwikkelaar zit met een veel te hoog gewaardeerd bezit op zijn balans. Afwaarderen is onvermijdelijk en zal grote economische consequenties hebben.

De grote verliezer is de consument. Funshoppen is verleden tijd. Het was nog niet zo lang geleden de grootste vrije tijdsbesteding in Nederland.
Gelukkig kunnen we allemaal naar IKEA om een ontbijtje voor één euro of Zweedse gehaktballetjes.
En we hebben natuurlijk Netflix. Kunnen we met één oog kopen via de smartphone en met het andere een B-film bekijken.
Allemaal thuis, vanaf de bank uit de webshop van ……!

De toekomst van Jolanda

Het was verstandig om op tijd te stoppen. Want doorgaan had onvermijdelijk tot een debacle geleid.
En aan plannen ontbreekt het niet bij Jolanda Hugens. Daarvoor stroomt er teveel ondernemersbloed door haar aderen.
Ze heeft verschillende potjes op het vuur staan, en is met verschillende partijen in gesprek.
Of het een nieuw bedrijf wordt weet ze nog niet, in loondienst mag ook.
Zeker is in ieder geval dat het geen winkelbedrijf wordt. Daar ziet Jolanda onder de huidige omstandigheden geen droog brood in.

Foto Jan H. Bos, Zeeland Informatie, een ongelukje met grote gevolgen en de arbeidsongeschiktheid, Progrezz

Een ongelukje met grote gevolgen

Een ongelukje met grote gevolgen

Stel je eens voor, je krijgt een ongelukje met grote gevolgen.
Je stapt mis en je loopt een gecompliceerde enkelbreuk op.
“Gebeurt mij niet, ik pas wel op.” Je hebt gelijk. Hoe verzinnen we het?

Nou vergeet het maar, ongelukjes gebeuren niet alleen bij de buren. En ze komen altijd op die momenten dat het nèt even niet uitkomt.
Bijvoorbeeld als je ’s avonds, om je goede gezondheid op peil te houden, even aan het sporten bent.
Je ging goed geluimd naar de tennisbaan, want voor de volgende dag was de agenda gevuld. Met drie vervolgafspraken, waarbij waardevolle contracten afgesloten zouden worden.
Die verkeerde stap, in combinatie met die draai van het lichaam, zette een dikke streep door je agenda. En geen handtekeningen onder die contracten. Helaas!

De duur van jouw arbeidsongeschiktheid bedraagt in dit geval 3 maanden. Althans, als er geen verdere complicaties optreden, want anders tellen we er zo nog een paar maanden bij op.
Werk je in dienstverband, dan is het financiële leed te overzien. Je baas of iemand anders komt de afspraken na en jij bent verzekerd van inkomsten.

Zelfstandig en arbeidsongeschikt

Maar ben je ondernemer dan kan arbeidsongeschiktheid fatale gevolgen hebben.
De vaste lasten van je onderneming èn je privé-kosten lopen door, maar de inkomsten blijven uit.
Geen eten, wel een hoop onbetaalde rekeningen.

Dit laatste komt helaas vaak voor en daar kom je pas achter als er niets meer aan te doen is.
In goed Nederlands: Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten!

Dubbel getroffen, fysiek en financieel.

Je was al een paar jaar druk bezig om een mooi bedrijf op te zetten, en je ging als een speer. Maar door zo’n stom ongelukje, zit je nu met je been omhoog èn op zwart zaad.
 Dat was de opzet niet.

Wat nog erger is, het was niet nodig geweest. Je had gewoon niet moeten gaan tennissen.
(of de hond uitlaten, of je kind naar school brengen, of de trap aflopen, of om boodschappen gaan, of überhaupt iets doen!)

Advies

Arbeidsongeschiktheid is een risico waarvan de consequenties slecht zijn in te schatten. De meeste zelfstandigen kunnen de financiële gevolgen ervan zelf niet dragen.
Een ongelukje met grote gevolgen ligt op iedere hoek van de straat op de loer. Klaar om toe te slaan!
Er zijn echter veel mogelijkheden om dit risico af te dekken. En het gaat niet altijd om een hele dure, onoverzichtelijke verzekering, die toch nooit uitbetaald.

Adriaan Beirnaert van Progrezz Pensioenen is gespecialiseerd in het afdekken van financiële risico’s voor ondernemers.
Voor iedere situatie weet hij een passende oplossing aan te bieden, en als onafhankelijk adviseur is hij de uitgelezen persoon om hier een glashelder advies over te geven.

Op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is Beirnaert één van de betere specialisten in de provincie Zeeland.
Neem daarom vrijblijvend contact met hem op en laat hem uitleggen wat de risico’s in jouw specifieke geval zijn en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.
Met goede informatie kan je voorkomen dat een ongelukje grote gevolgen krijgt.

Website: Progrezz Pensioenen en Verzekeringen – Nieuwdorp

Foto: Foto Jan H. Bos – Goes

Nieuwe website voor Foto Jan H. Bos Goes Zeeland Food Fotografie

Nieuwe Website voor Foto Jan H. Bos

Nieuwe Website voor Foto Jan H. Bos

Nieuwe Website voor Foto Jan H. Bos

De nieuwe website voor Foto Jan H. Bos is helemaal aangepast.

Op de nieuwe site is duidelijk dat de focus in zijn geheel op de bedrijfsfotografie is komen te liggen. Een specialisatie die uit de praktijk is ontstaan.
De vraag uit het bedrijfsleven om reportages te maken en foto’s te leveren voor websites en presentaties is te groot om ook nog voldoende aandacht aan andere onderwerpen te besteden.
Bovendien zijn de verschillende onderwerpen die in de bedrijfsfotografie voorkomen zo gevarieerd, dat er genoeg uitdagingen over blijven.

Professionele beelden

De vraag naar professionele beelden voor bedrijven zal alleen maar stijgen.
De relaties van een onderneming, de klanten en de prospects, vragen kwaliteit van geleverde producten en/of diensten. Die kwaliteit moet van iedere presentatie afspetteren. Op internet, in brochures en tijdens beurzen. En dat kan door goede fotografie toe te passen.
Foto Jan H. Bos te Goes in Zeeland fotografeert producten voor bedrijven op een unieke wijze.

Internet

Omdat iedereen zoekt op internet en daar de eerste indruk opdoet, is de kwaliteit van de website van levensbelang voor iedere onderneming.
De beoordeling van een bedrijf begint hier, het is het eerste contact. Is de presentatie niet goed, dan valt men bij voorbaat al af.
Daarom kan een onderneming die zich wil onderscheiden, geen genoegen meer nemen met stockfoto’s of een paar kiekjes. Goede professionele foto’s van het bedrijf, de producten en de werkplek geven de eerste indruk en die moet koste wat het kost positief zijn.

Werkterrein

Foto Jan H. Bos biedt oplossingen met fotografie voor bedrijven en organisaties.
Food- en productfotografie, interieur- en architectuurfotografie behoren tot de werkzaamheden.
Voor het vastleggen van evenementen zoals beurzen en netwerkbijeenkomsten, maar ook voor het maken van bedrijfsportretten en profielfoto’s, bedrijfsreportages en reportages van speciale gelegenheden is de kennis en ervaring in huis.
Het valt allemaal binnen de mogelijkheden om een onderneming of organisatie met pakkende beelden voor het voetlicht te brengen.

Website: Foto Jan H. Bos

Foto_Jan_H_Bos-Challenger_Zeeland-Nieuwjaarsbijeenkomst_2016-de_ondernemer-021

Challenger Zeeland Nieuwjaarsbijeenkomst

Challenger Zeeland Nieuwjaarsbijeenkomst

Zo’n honderd sponsoren en relaties van het Driekleur Challenger Zeeland Tennis Tournament dat jaarlijks wordt gehouden te Middelburg, bezochten de nieuwjaarsbijeenkomst in Vlissingen.
Gastheer de Ondernemer, onderdeel van de Persgroep Nederland en MediaPartner van het toernooi, ontvingen de aanwezigen op hun locatie aan de Edisonweg te Vlissingen.
Na het welkomstwoord door toernooidirecteur Sander van Buren zijn de onderlinge contacten, onder het genot van een hapje en een drankje, weer aangehaald.

Presentatie de Ondernemer

Ivo van de Velde gaf als directeur van de Persgroep een duidelijke uitleg over hoe sponsoren hun bijdrage aan het toernooi kunnen “verzilveren”.
Hierbij kwam aan de orde dat het Ondernemerscafé, dat dit jaar voor de eerste keer opgezet wordt tijdens het event, hier een belangrijk platvorm voor is. Bedrijven kunnen zich hier presenteren en hun relaties uitnodigen.
Bovendien komt de Ondernemer met een speciale Driekleur Challenger Zeeland bijlage. In deze bijlage wordt informatie over het toernooi gegeven en voor de sponsoren is dit een mooie gelegenheid om het bedrijf onder de aandacht te brengen.
Natuurlijk worden ook de websites van de Persgroep ingezet. En er is extra aandacht voor de Challenger in de huis aan huis kranten, de PZC en de Faam , zodat met de sponsoren een compleet, individueel maatpakket voor ieder bedrijf kan worden samengesteld.

Brood- en dessertbuffet

Lumen en Chocolate Lovers droegen hun steentje bij door ervoor te zorgen dat de vele bezoekers na de presentatie van de Ondernemer niet met een lege maag verder moesten netwerken.
Een overheerlijk en goed gevarieerd broodbuffet werd verzorgd door de medewerkers van Lumen. Hierna werd de “aanval” geopend op het razend populaire dessertbuffet van Chocolate Lovers.
Met een kop koffie en een speciale chocolade lekkernij is de Challenger Zeeland nieuwjaarsbijeenkomst die avond afgesloten.

Organistie: Challenger Zeeland – Middelburg

Locatie: De Ondernemer – Vlissingen

Beeld, Licht en Geluid: Post Audio Company – Goes

Catering: Lumen – Vlissingen en Chocolate Lovers – Middelburg

Fotografie: Foto Jan H. Bos – Goes

Zeeland Business bij Binnen Uit

Zeeland Business bij Binnen Uit

Zeeland Business bij Binnen Uit

Netwerkbijeenkomst Zeeland Business bij Binnen Uit

De eerste netwerkbijeenkomst in 2016 van Zeeland Business bij Binnen Uit in Heinkenszand is uitstekend bezocht door zo’n honderd bezoekers.
Na ontvangst kregen de deelnemers een rondleiding door het Woonplaza Binnen Uit, waar de toonzalen met de exclusieve meubelen en woonaccessoires zo’n 9.000 m² beslaan.

Walking Dinner

Zoals gebruikelijk tijdens de netwerkbijeenkomsten van Zeeland Business startte het officiële programma met een gezamenlijke maaltijd. Ditmaal een Walkin Dinner, verzorgd door Baarends en Bak Catering uit Vlissingen. Het buffet was goed samengesteld en van een uitstekende kwaliteit. De aanwezigen konden een keuze maken tussen warme en koude gerechten, waarbij vis en vlees in beiden vertegenwoordigd waren.

Forumdiscussie

Het thema van deze avond was De Zeeuwse economie in 2016.
Het forum bestaande uit Marc Volleman, de gespreksleider, Jan Henk Verburg, Waldy van de Walle en Joris Meijaard gingen de uitdaging aan om hun specifieke commentaar te leveren op het functioneren van het Zeeuwse bedrijfsleven binnen het kader van de economische stand van zaken in de provincie.

Uit de antwoorden op eerste vraag van Volleman, geef een cijfer voor de stand van de Zeeuwse economie op dit moment, bleek dat de disciplines die de sprekers vertegenwoordigen sterk verschillen.
Joris Meijaard, van het Zeeuws Planbureau gaf een zeven als waardering, Waldy van de Walle werkzaam bij Claassen, Moolenbeek & Partners, een bedrijfskundig en bancair adviesbureau, kwam tot een mager zesje, en Jan Henk Verburg, Kamer van Koophandel, gaf een vijf.
De drie gingen vervolgens in discussie over de verschillende facetten die in de Zeeuwse economie een rol spelen.
Onderwijs, industrie, de retail, de ligging van Zeeland, hoogwaardige kennis van werknemers, samenwerking met andere regio’s, kortom een scala van onderwerpen passeerden de revue.
De meningen waren verdeeld, waardoor een interessante discussie ontstond. Met als conclusie dat we er nog lang niet zijn, en dat er nog veel harde noten gekraakt dienen te worden.

Effectief netwerken

Na de pauze was er het vaste onderdeel van de bijeenkomsten die Zeeland Business organiseert, het effectief netwerken. Deze keer onder leiding van Marc Volleman.
De deelnemers kregen een lijstje met onderwerpen over de Zeeuwse economie, waarover in groepjes werd gediscussieerd. Natuurlijk met als uitgangspunt hoe de problematiek van de Zeeuwse economie van invloed is op het eigen bedrijf.
 Het netwerken op deze manier is zeer effectief. Tijdens de bijeenkomsten worden iedere keer nieuwe contacten gelegd tussen ondernemers die elkaar kunnen helpen met kennis, ervaring en hun eigen relatiekring.

Organisatie: Zeeland Business Goes

Locatie: Binnen Uit Heinkenszand

Licht en geluid: Post Audio Company Goes

Catering: Baarends en Bak Vlissingen

Fotografie: Foto Jan H. Bos Goes